indexchristmas

I wish everyone a Merry Christmas and a prosperous and happy 2016

The text is in Dutch, but can be completely translated by the translation program

➽➽ CLICK HERE✔

imagesZalig Kerst

Eerst een persoonlijke bijdrage van de Hoofdredacteur van deze Blog

 

Ik wens eenieder die dit leest een fijne Kerst en een gelukkig en voorspoedig 2016.

Ook al ben ik een Evangelische christen, heb ik ook vele vrienden van andere geloofsovertuigingen, zowel, Moslims, Joden, Bhoedisten, en anderen, zelfs bij mensen die in “niets” geloven.

Net zoals Jezus het opnam voor Samaritanen, die door de Joden als minderwaardig werden aanzien; net zoals Paulus het eerst ging prediken in de synagogen, net zo begeef ik me tussen andersdenkenden en beleef mijn Geloof, zonder dat ik andersdenkenden wil kwetsen. Dus als U van een ander geloof bent als ik, of U uitgeeft voor iemand die in niets gelooft, zou ik het toch fijn vinden indien U de boodschap hier beneden, uitgegeven door de overkoepelende christelijke gemeenschap Got in Tienen (waar zowel katholieken als evangelische gelovigen, samen eens per maand hun geloof beleiden,….volledig te willen lezen.

Gezegende groet

Theo Herbots

Vrede of onrust?

“Kerst is het feest van de vrede.”

De “Van Dale” beschrijft vrede als een toestand van rust en goede verstandhoudingen. In ons dagelijks leven, is dit vaak ver te zoeken. Het werk en andere zorgen om te (over)leven laten dikwijls weinig plaats voor rust en echte vrede voor elkaar.thumb.php5

Hoe zit het in je eigen leven?

Het kan zijn dat je je verheugt op wat vrije momenten tijdens deze feestdagen; eindelijk tijd voor dat goede gesprek of die lange wandeling. Normaal heeft de drukke agenda voorrang, maar nu is er tijd voor aandacht voor elkaar…

Helaas valt dit vaak in werkelijkheid tegen. een ondernemer verzuchtte eens:”met Kerst heb ik alles wat ik wens om me heen: mijn gezin, lekker eten en goede wijn. Het enige wat ik mis, is rust in mijn geest.

Herkenbaar?

“Van wie is dit feest?”

Van oorsprong is Kerst een verjaardagsfeest: overal ter wereld viert men dat Jezus ruim tweeduizend jaar geleden werd geboren.

“Het is feest.”

Als je op een verjaardagsfeest komt, word je vaak goed verzorgd. Je gaat zitten, je raakt in gesprek en je geniet van het eten en drinken dat je wordt aangereikt.thumb.php4

Het opvallende aan Kerst, het verjaardagsfeest van Jezus,is dat het meestal totaal anders gaat. In plaats van rustig te gaan zitten en te ontvangen wat ons aangeboden wordt, rennen we heen en weer om zelf het kerstdiner te bereiden en het iedereen naar de zin te maken.

“En de jarige Jezus?”

daar wisselen de meeste mensen geen woord mee. vaak weten we niet eens meer wie er jarig is, behalve dat het iets te maken heeft met vrede, liefde en samenhorigheid. Terwijl Jezus een bijzonder feest voor ons gepland heeft, maken wij ons eigen feest. En daar zijn we zo druk mee, dat we volledig naast het aangeboden geschenk grijpen, dat onuitgepakt onder de kerstboom blijft liggen !!

Zullen we straks het geschenk uitpakken?

Maar eerst

Wie is Jezus?

 

Jezus is de opmerkelijkste mens die ooit geleefd heeft. Hij is het middelpunt van onze bezchaving. Per slot van rekening noemen we alles wat er daarvoor gebeurde “voor Christus” na Hem,”na Christus”.thumb.php7

Jezus was en is de Zoon van God. Sommige mensen denken dat Hij alleen een “goede leraar” was of een “voorbeeldig mens” . Maar dat is niet logisch vol te houden. Jezus zei zelf dat hij de Zoon van God was en gedroeg zich ook zo. Dus hij zegt ofwel de waarheid, ofwel is hij gek ofwel probeert hij de boel te manipuleren. Maar hij is in geen geval een voorbeeldig mens of goede leraar….

“Kies maar zelf !!!”

Even een nadenkertje: als je in de tijd van Jezus had geleefd en als men je had gevraagd wie nog volgelingen zou hebben na 2000 jaar, had je dan gewed op Jezus met zijn kleine groepje angsthazen als volgelingen of op Caesar Augustus met al zijn legioenen ?

“Waarom ging Hij dood?”indexKruisiging

Jezus zegt dat hij stierf “voor” ons. Het woordje “voor” betekent “in plaats van”. Hij deed het omdat hij van ons houdt. Vele mensen begrijpen niet waarom Jezus moest sterven.

Vanaf het begin zijn mensen in opstand gekomen tegen God. In plaats van Hem te vertrouwen om te beslissen wat goed of kwaad was, besloten zij om dit in eigen handen te nemen – zelf te beslissen wat goed en kwaad is, hun eigen God te zijn.

Het resultaat hiervan kan je zien als je naar het TV-journaal kijkt.

Wat moest God nu met deze mensen? Rechtvaardigheid betekent dat er straf moest zijn. Liefde betekent dat God deze straf zelf in Jezus heeft ondergaan.

Zoals een vader die de boete van zijn zoon die in de fout is gegaan betaalt.

En dit is zijn cadeau dat Hij aan jou persoonlijk wil aanbieden op Zijn verjaardag. Dat je vrij mag zijn !!

“Vrij van wat?”

A) Vrij van schuld

imagesVrij van schuldOf je je schuldig voelt of niet, je bent schuldig voor God. Iedereen heeft Gods leefregels gebroken in gedachten, woord en/of daad….Het gevolg van de dingen die we fout doen, is de geestelijke dood. Dat wil zeggen dat we voor eeuwig van God afgesneden zijn. We verdienen het allemaal om de straf te ondergaan. Op het kruis nam Jezus deze straf in onze plaats op zich. Daardoor kunnen wij volledig vergeven worden en onze schuld wordt weggenomen.

B) vrij van verslaving indexVrij van verslaving

De dingen die we fout doen, hebben iets verslavends. Jezus zegt: “iedereen die zondigt is slaaf van de zonde” (Johannes 8:34). Jezus is gestoven om je vrij te maken van de slavernij. Op het kruis is de macht van de verslaving gebroken. Ook al val je af en toe terug, de macht van deze verslaving is gebroekn toen Jezus je vrijkocht. Daarom zei Jezus verder “Pas als de Zoon u zal bevrijden zult u echt vrij zijn” (Johannes 8:36)

C) vrij van angst

indexvrij van angstJezus kwam “om dood zijn dood de duivel, die de dood onder zijn macht heeft, uit te schakelen. Hij kwam om al diegenen die heel hun leven lang onder de angst van de dood gebukt gingen te verlossen van de slavernij” (Hebreeën 2;14,15)

Je hoeft niet langer bang te zijn voor de dood. De dood is niet het einde voor de mensen die Jezus heeft vrijgemaakt. Het is de toegang tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar we van de aanwezigheid van de vrij zullen zijn. als Jezus je vrij maakt van de angst voor de dood, dan maakt hij je vrij van iedere vorm van angst.

“Vrijheid, maar wat doe ik ermee?”

Jezus is niet langer lichamelijk op aarde. Maar hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft de Heilige Geest gezonden om bij ons te zijn. Wanneer zijn Geest in je komt wonen, geeft hij je nieuwe vrijheid

A) Vrijheid om met God om te gaan !!

Als we het geschenk van Jezus aanvaarden, worden we zonen of dochters van God. En kunnen we ook met Hem als zonen en dochters omgaan !

B) Vrijheid om lief te hebben.

“Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad” (Johannes 4:19). God roept ons op om een leven te leiden dat eerder draait om het liefhebben en dienen van Jezus en andere mensen en niet een leven dat alleen maar draait om jezelf. Door de Heilige Geest geeft hij jou de kracht om dit te doen.

C)Vrijheid om te veranderen.

Mensen zeggen soms:”je bent wat je bent. Je kunt niet veranderen. De Heilige Geest geeft je de vrijheid om het soort leven te leiden dat je eigenlijk altijd zou willen leven. Paulus vertelt ons dat de vrucht van de Geest is “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,vertrouwen, eenvoud en zelfbeheersing” (Galaten 5:22). Wanneer je de Heilige Geest vraagt om in je te komen wonen, zullen deze prachtige kenmerken zich in je leven gaan ontwikkelen.

“Waarom niet?”

Dus God geeft je in Jezus Christus vergeving, vrijheid en de Geest van liefde. Dit zijn allemaal geschenken van God. Wanneer iemand je een cadeau geeft, kun je kiezen. Je kunt het accepteren, open maken en er blij mee zijn. Of je kunt zeggen:”Nee, bedankt”. Helaas hebben veel mensen excuses om het cadeau van God niet te accepteren.

“Hieronder vindt je een aantal van die excuses:”

A) Ik heb God niet nodig.

Wanneer mensen dit zeggen, bedoelen ze dat ze best gelukkig zijn zonder God. Wat ze niet beseffen is, dat onze grootste behoefte niet geluk is, maar vergeving. JUe moet wel heel trots zijn om aan te geven dat je geen vergeving nodig hebt. We hebben allemaal vergeving nodig. Zonder vergeving zit je zwaar in de problemen. Want God is niet alleen een liefhebbende vader, maar ook een rechtvaardige rechter. Je accepteert wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan, of je betaalt op een dag zelf de rechtvaardige prijs voor de dingen die je verkeerd hebt gedaan

B) Ik moet zoveel opgeven.

Soms legt God zijn vinger op iets in je leven waarvan jij weet dat het fout is. Iets wat je eigenlijk moet opgeven wanneer je een relatie met God door Jezus wilt hebben. Dan moet je dit onthouden.

God houdt van jou.

Hij vraagt alleen maar of je die dingen wilt opgeven die je leven minder goed maken. Als mijn kinderen met een broodmes spelen, vertel ik ze daarmee op te houden. Niet omdat ik hun plezier wil bederven, maar omdat ik niet wil dat ze zich pijn doen.

“Wat je opgeeft staat niet in verhouding tot wat je kunt ontvangen.”

God geeft je veel ruimte om jezelf optimaal te kunnen ontplooien. De prijs om geen christen te worden is veel hoger dan de prijs die je betaalt om wel christen te worden. Wat jij moet opgeven is niets in vergelijking met wat Jezus opgaf voor jou. Hij stierf voor jou !

C) Er zit een addertje onder het gras.

Soms vinden mensen het moeilijk om iets te accepteren dat gratis is. Ze vinden dat het allemaal te gemakkelijk gaat. Dus denken ze dat er een addertje onder het gras zit. Wat ze niet begrijpen is, dat het voor ons wel gratis is, maar dat was het niet voor Jezus. Hij betaalde met zijn eigen leven.

D) Ik ben niet goed genoeg.

Niemand van ons is goed genoeg. Je kunt jezelf nooit acceptabel maken voor God. Dat is precies waarom Jezus gekomen is. Hij maakt het mogelijk dat God je accepteert zoals je bent. Wat je ook gedaan hebt en wat voor een puinhoop je ook van je leven hebt gemaakt.

E) Ik hou het nooit vol.

Je hebt gelijk wanneer je denkt dat je het nooit alleen kan volhouden om te blijven geloven. Maar Gods Geest, die in je komt wonene, geeft je de macht en de kracht om christen te blijven en als christen te leven.

F) Ik doe het straks wel.

Dit si misschien het meest gebruikte excuus. Soms zeggen mensen; “ik weet wel dat het waar is, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ze stellen het uit. Hoe langer je het uitstelt des te moeilijker wordt het om een keuze te maken en des te meer mis je het goede leven met God.

Bovendien weet je niet zeker of je ooit nog een andere gelegenheid krijgt. Wat mezelf betreft, heb ik maar van één ding spijt: dat ik Gods cadeau niet vroeger heb aangenomen;

“Wat moet je dan doen?”

De Bijbel maakt duidelijk dat je iets moet doen om het daceau dat God je aanbiedt te accepteren. Dit is een daad van vertrouwen.

Johannes schrijft:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft het eeuwige leven”.

Geloven draait om vertrouwen. Het is geen gokken. Het is je toevertrouwen aan een persoon. Het lijkt een beetje op de stap die een bruid of een bruidegom op hun trouwdag zetten als ze ja” tegen elkaar zeggen.

Je kan deze stap in vertrouwen op veel verschillende manieren nemen. Op de volgende bladzijde vind je er één van, samengevat in drie simpele zinnetjes:

  • Het spijt me: Vraag dat God je vergeeft. Benoem de dingen waar je spijt van hebt, de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt. Spreek het uit dat je je van deze dingen wilt afkeren, al kan je het zelf niet. dit is wat de Bijbel bedoelt met “berouw hebben”.
  • Dank U: Spreek je geloof uit dat Jezus voor jou persoonlijk aan het kruis is gestroven. Dank Hem omdat Hij voor je stierf.
  • Alstublieft: Zeg Hem dat je graag zijn cadeau van vergeving, genade, liefde, vrijheid wilt aannemen en dat je graag wilt dat zijn Geest in jou komt wonen.

God dringt zich nooit op. Jij moet zijn cadeau accepteren en hem uitnodigen

Een voorbeeld van zulk een gebed hieronder:

  • “Heer Jezus, ik heb spijt van alle dingen die ik fout heb gedaan in mijn leven, (benoem ze kort).
  • Dank U, dat U voor mij aan het kruis bent gestorven, zodat ik vergeving krijg en vrij wordt gemaakt.
  • Dank U dat u mij vergeving en het cadeau van uw Geest aanbiedt. Ik wil dit in vreugde ontvangen.
  • Alstublieft, komt in mijn leven door uw heilige Geest en blijf voortaan altijd bij mij.
  • Dank U Jezus. Amen

“Wat Nu? Geloven doe je niet alleen, maar in gemeenschap met andere christenen.”

Zie >>>> KLIK HIER

“Waarom Kerst?”

Kerst wordt door bijna iedereen gevierd. Maar voor christenen heeft het een speciale betekenis. Kerst heeft alles te maken met de vragen “Waarom ben ik hier?” en Wat is de zin van mijn leven?”.

“Belangrijke vragen nietwaar?”

Deze tekst is je aangeboden door GOT, “groeien door ontmoetingen in Tienen”, diverse christelijke geloofsgemeenschappen die in eenheid samen willen groeien in Jezus Christus

Zie>>>>.KLIK HIER

Mogen we je uitnodigen om even tijd te maken in je drukke agenda voor een ontmoeting met God, Het is de moeite.

Je kan bijvoorbeeld naar http://www.ikzoekGod.be surfen, aan de internet cursus http://www.waaromjezus.be volgen of deelnemen aan de Alpha-cursus in je buurt http://www.alphacursus.be.

Of kom naar de zondagavond ontmoetingen op iedere eerste zondag van de maand, van 17u tot 18u, in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten poel

 

 

 

 

 

Advertenties

Een gedachte over “Christmas message

Give a good comment, write you up for the newsletter,Reblog one of my posts on your site and your site is listed in the Gravatar, click on the logo GRAVATAR below the site to see how. "Thanks Theo Herbots"

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s